കസ്റ്റം ബാഗുകൾ നിർമ്മാതാവ്

ചൈന ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി & ചെലവ് ഫലപ്രദമാണ്

Info@thepromotionalbag.com
WhatsApp +8615061862139

ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ്

ഇഷ്ടാനുസൃത ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ

ഉൾപ്പെടുന്ന ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോ ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ? വിപണിയിൽ ബോംബിടുന്ന ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണോ?

ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ വിൽക്കുന്നതിനോ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനോ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ!

ഇന്നത്തെ ഈ ഗൈഡിനായി, മികച്ച ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, വിപണിയിലെ മികച്ച ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ് നിർമ്മാതാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ് ക്യാൻവാസിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഡഫിൾ ബാഗാണ്.

ടെക്‌സ്‌ചർ വാക്‌സ് ചെയ്‌ത ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗിന്റെ ചിത്രം

വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, ക്യാൻവാസ് ഒരു തരം തുണിയല്ല, ഒരു തരം നെയ്ത്ത് ആണ്. സാധാരണയായി കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ലിനൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യാൻവാസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ക്യാൻവാസ് ട്രാവൽ ബാഗുകൾ ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ പോലെയാണോ?

യാത്രാ ബാഗുകൾ എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം?

ഏറ്റവും ലളിതവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ നിർവചനത്തിൽ, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണയായി കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബാഗുകളാണ് ട്രാവൽ ബാഗുകൾ. നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്‌ക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമികവും പ്രധാനവുമായ പ്രവർത്തനം; അവയ്ക്ക് സാധാരണയായി ചക്രങ്ങളുണ്ട്.

മറുവശത്ത്, ഡഫിൾ ബാഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ബാഗുകളാണ്. അവയുടെ വലുപ്പം കാരണം, ചില ആളുകൾ അവയെ ഒരു തരം ട്രാവൽ ബാഗായും കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഡഫിൾ ബാഗുകൾക്ക് ചക്രങ്ങളില്ല.

നേരെ പോയിന്റിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ, ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകളും ക്യാൻവാസ് ട്രാവൽ ബാഗുകളും ഒരു പരിധിവരെ ഒരേ പോലെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും.

മിലിട്ടറി ഡഫിൾ ബാഗുകൾ വേഴ്സസ് ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ

ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാവുന്നതിനാൽ, സൈനിക ഡഫിൾ ബാഗുകൾ എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സൈനിക ഡഫിൾ ബാഗ്

സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡഫിൾ ബാഗുകളാണ് മിലിട്ടറി ഡഫിൾ ബാഗുകൾ. സൈനിക ഡഫിൾ ബാഗുകളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരമ്പരാഗത ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകളേക്കാൾ മികച്ചതും കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതും കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതുമാണ്.

അതിനുപുറമെ, സാധാരണ ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോക്കറ്റുകൾ സൈനിക ഡഫിൾ ബാഗുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

എന്തുകൊണ്ട്? - കാരണം അവർ കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷേ, സൈനിക ഡഫിൾ ബാഗുകൾ ക്യാൻവാസിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകളും മിലിട്ടറി ഡഫിൾ ബാഗുകളും സാങ്കേതികമായി ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താം.

ഒരു ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം?

സ്വയം അമിതമായി അടിക്കരുത് - നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ കഴുകാം.

ഒരു ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഉദാഹരണം

നിങ്ങൾക്ക് അവ കൈകൊണ്ട് കഴുകാം, പക്ഷേ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല.

കുറിപ്പ്: ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും വൃത്തികെട്ടതാണെങ്കിൽ മാത്രം അവ കൈകൊണ്ട് കഴുകുക. ഏകദേശം ix (6) മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ നിങ്ങൾ അവ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.

പാടുകളോ അഴുക്കുകളോ കുറവാണെങ്കിൽ, ബാഗിലെ അഴുക്ക് സുഗമമായും മൃദുലമായും ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം.

പരിഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്:

  • വെള്ളം (വെയിലത്ത് ചൂട്)
  • നേരിയ ഡിറ്റർജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ലീനിംഗ് പരിഹാരം
  • ധാന്യപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ടാൽക്കം പൗഡർ
  • വെളുത്ത ടവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് ബ്രഷ്

വൃത്തികെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ, തൂവാലയോ ടൂത്ത് ബ്രഷോ ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കുക + ക്ലീനിംഗ് ലായനി. തുടർന്ന്, ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗിൽ നിന്ന് വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.

മികച്ച ഡ്യൂറബിൾ ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകളുടെ വിപണി ഒരിക്കലും കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം.

ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ
ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ

നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ്, അത് ഭംഗിയായി നിർമ്മിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ മികച്ച നിലവാരമുള്ള ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നോക്കരുത് - ഒരു ചൈനീസ് ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുക.

മിക്ക ചൈനീസ് ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ് വിതരണക്കാരും ODM, OEM ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനപ്പുറം, ഡെലിവറിയുടെയും ലീഡ് സമയത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല!

വലിയ ഡഫിൾ ബാഗുകൾ വിൽക്കുന്നത് ലാഭകരമാകുമോ?

അതെ, ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പക്ഷേ വലിയ ഡഫിൾ ബാഗുകളുടെ വിപണി വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും മികച്ചതുമായ ഒന്നാണ്.

തൊഴിലാളികൾ ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഡഫിൾ ബാഗ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി

ഒരു ചൈനീസ് ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ് നിർമ്മാതാക്കളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക, ഒരു അമേരിക്കൻ നിർമ്മാതാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും വിലയുടെ പകുതിയിലധികം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

മാത്രമല്ല, അവ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുന്നതുമായതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കാം.

മറ്റേതൊരു തരത്തിലുള്ള ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്‌നർ പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ചരക്കുകളിലോ ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾ വിൽക്കുന്നതിലൂടെയോ നല്ല പണം സമ്പാദിക്കാം.

അത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഏത് ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകളുടെ നിർമ്മാതാവുമായാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അത്…

ഏത് ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗ് നിർമ്മാതാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും?

ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷനുകളിൽ, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരു ചൈനീസ് നിർമ്മാതാവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല.

ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി, പല ബിസിനസുകളും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ബാഗുകൾക്കും കണ്ടെയ്‌നറുകൾക്കുമുള്ള അവരുടെ പ്രാഥമിക പരിഹാരമായി ദി വൺ കണക്കാക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രധാനമായും ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു. പകരം, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും:

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാൻവാസ് ഡഫിൾ ബാഗുകൾക്കായി ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക!

നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയായിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ് മേഖലയിലോ വ്യവസായത്തിലോ ആയിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ബാങ്ക് നൽകാനും ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാനും കഴിയും!

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകില്ല, കാരണം പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചതും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതുമായ പ്രീ-സെയിൽസിന് ശേഷമുള്ള ടീം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്!

ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഓർഡറുകൾക്കും ഒരു സൗജന്യ ഉദ്ധരണി സ്വീകരിക്കുക!

Table of Contents

office 1.jpg

The Author >>

ഒരു പാക്കിംഗ് പരിഹാരം

We are the professional sales team of The One Packing Solution, a leading custom bag manufacturer specializing in creating custom solutions for your packaging needs. Our expertise covers a wide range of products including shopping bags, garment bags and home textile bags, among others. Designed to meet domestic and industrial needs. With a solid foundation as a family-owned business with 16 years of expertise, we are proud to have expanded our services to over 100 countries, supporting over 1,000 satisfied customers with their packaging and laundry care needs. Through this blog, we aim to share valuable insights and information on the most commonly used products, as well as tips and knowledge to enhance your understanding of these essential items.

Custom Bags Specialists

We are experts in producing custom bags. If you encounter any issues with your current laundry or custom bag solutions, feel free to contact us for a complimentary, no-obligation quote.

office 1.jpg

Sales Team

Custom Bags Specialists

Hello, we are the professional sales team of The One Packing Solution. Please leave your product information and we will reply to you quickly. Thank you!

We Are At Your Disposal For Any Technical Or Commercial Information

CERTIFICATIONS

The One Packing Solution Respects Quality Standards
certification.jpg
ml_INMalayalam

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബാഗ് അഭ്യർത്ഥന ഇവിടെ എഴുതുക, ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സെയിൽസ് ടീം ഉടൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും!

small_c_popup.png

നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം

ഇഷ്ടാനുസൃത ബാഗുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ?